Oficjalna strona Komitetu Obchodów 330. Rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej

Nowenna 9 Mszy św.

Intencja modlitewna do Mszy św. – na Nowennę 9 Mszy św., które odbywały się  od stycznia do września, 12 dnia miesiąca w różnych kościołach Warszawy

Dla uczczenia Imienia Maryi, Zwycięskiej Królowej Polski - w obliczu obchodzonej w bieżącym roku 330. Rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej - modlimy się w tej Mszy św. – o jedność i solidarność wszystkich Polaków oraz o łaski potrzebne dla naszej Ojczyzny.

Obecność na modlitwie jest naszym wkładem w Zwycięstwo odniesione przez Polaków przed ponad trzema wiekami w Bitwie pod Wiedniem, której losy rozstrzygały o cywilizacyjnym kierunku Europy i Polski. Jest też naszym osobistym wkładem w toczącą się dzisiaj batalię, o chrześcijańską tożsamość naszego dziedzictwa.

Serdecznie Wszystkim Dziękujemy!

 

 

Msze św., które się odbyły:

W dniu 12 stycznia br. o godz. 18.00 – Pierwsza z Mszy św. w ramach Nowenny, została odprawiona w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie, na Żoliborzu. Intencję odprawił ks. prof. Stefan Kornas, który specjalnie na ten cel przyjechał z Siedlec, kazanie wygłosił ks. Michał Kotowski. Obok Matki Bożej, to św. Stanisławowi Kostce Jan III Sobieski zawierzył losy Bitwy i im też dziękował za zwycięstwo. Kościół powstał jako wotum w 250 Rocznicę Bitwy Wiedeńskiej.

W dniu 12 lutego br. o godz. 18.00 – Druga z Mszy św. w ramach Nowenny, została odprawiona w kościele św. Dominika w Warszawie, na Służewie, ul. Dominikańska 2. Intencję odprawił i kazanie wygłosił o. prof. Andrzej Potocki OP. Na armeńskim duduku zagrał p. Kamil Radziejowski. U oo. Dominikanów znajduje się kaplica z cudownym obrazem Matki Bożej Żółkiewskiej, Królowej Różańca Świętego, który należał do Rodziny Żółkiewskich, Daniłowiczów i Sobieskich. Wizerunek Wniebowziętej i Królującej Maryi, jest  tam w otoczeniu obrazów z podobiznami Matki Króla Jana III Sobieskiego i brata Marka, który został ujęty w bitwie pod Batohem i zamordowany przez Tatarów z rozkazu Chmielnickiego.

W dniu 12 marca br. o godz. 18.00 – Trzecia z Mszy św. w ramach Nowenny, została odprawiona w kościele M.B. Królowej Polski w Warszawie, na Marymoncie, ul. Gdańska 6a, metro Marymont, wyjście do tyłu na stronę wschodnią, ku Wiśle. Potem kilka minut pieszo ulicą Gdańską, na koniec parę kroków pod górkę. Marymont został ufundowany przez Króla Jana Sobieskiego z myślą o swojej żonie, Królowej Marysieńce, duszpasterzowaniem zajęli się oo. Marianie, z których pierwszym był ich założyciel o. Stanisław Papczyński. Był on tym dla Króla Jana, kim na dworze cesarza Leopolda był kapucyn bł. Marek z Aviano. Obaj przyczynili się do podjęcia przez monarchów decyzji o zbrojnej konfrontacji z armią osmańską. W kościele znajdują się relikwie bł. Stanisława Papczyńskiego.

W dniu 12 kwietnia br. o godz. 18.00 – Czwarta z Mszy św. w ramach Nowenny, została odprawiona w kościele św. Anny w Warszawie, na Wilanowie, ul. Kolegiacka 1.  Intencję odprawił i kazanie wygłosił ks. Michał Dubicki. Podobnie jak Marymont – Wilanów został zbudowany z inicjatywy Króla Jana III  Sobieskiego jako letnia rezydencja rodziny królewskiej. W sąsiedztwie została wybudowana świątynia Opatrzności Bożej, jako wotum narodu i państwa polskiego za błogosławioną obecność Boga w dziejach Polski.

W dniu 11 maja br. o godz. 17.30  – Piąta z Mszy św. w ramach Nowenny, została odprawiona w święto patronalne w kościele Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy, na Starym Mieście w Warszawie, ul. Świętojańska 10, które przypada na drugą sobotę maja. Intencję odprawił i kazanie wygłosił o. Tomasz Ortmann SJ. Kościół oo. Jezuitów poświęcony Tej, której Stolica zawierzyła swoje ocalenie i nie zawiodła się. W czerwcu 1983r. odwiedził go Jan Paweł II. Podczas tej drugiej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty wielokrotnie w gorących słowach przypominał o 300-leciu zwycięstwa pod Wiedniem i modlił się w kilku kościołach Warszawy, na podobieństwo tego, co czynił król i królowa wraz z poddanymi w 1683 roku.

W dniu 12 czerwca br. o godz. 19.00 – Szósta z Mszy św. w ramach Nowenny, została odprawiona w  kościele p.w. Świętego Krzyża w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 3. Kościół brał udział w niejednej burzy dziejowej i był świadkiem wielkich wydarzeń historycznych w życiu stolicy i kraju. Po spaleniu w okresie potopu szwedzkiego, sprowadzeni do Polski przez protektorkę Marii Kazimiery Sobieskiej Królową Ludwikę Marię Gonzagę Księża Misjonarze podejmują decyzję o wybudowaniu świątyni murowanej. Kamień węgielny pod budowę murowanego kościoła  położył w dniu 1 kwietnia 1682r. królewicz Jakub Sobieski. Już w rok później w 1683r. w murach budującego się kościoła został zaakcentowany duch patriotyczny. Jak głosi jedno z podań to m.in. w tej świątyni dokonano podczas Mszy św. uroczystego błogosławieństwa wojsk pod wodzą króla Jana III Sobieskiego przed wyruszeniem na zgrupowanie w Krakowie w drodze na odsiecz Wiedniowi obleganemu przez armię Kara Mustafy.

W dniu 12 lipca br. o godz. 18.00 – Siódma z Mszy św. w ramach Nowenny, została odprawiona w konkatedrze p.w. Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie, na Kamionku, ul. Grochowska 365. Intencję odprawił i kazanie wygłosił  ks. Prałat dr Matusz Matuszewski, Proboszcz Parafii. Najstarszy Kościół prawobrzeżnej Warszawy. Był świadkiem wielu wydarzeń historycznych i poprzez bliskość pola na Kamionie vel. w Kamieniu ocierał się o wydarzenia związane z wyborami królów elekcyjnych. Choć byli to tylko Henryk Walezy i August III, gdyż elekcje pozostałych władców, w tym Jana III Sobieskiego odbyły się na Woli, jednak poprzez to skojarzenie przywołujemy ducha tych wydarzeń. Gdy 10 listopada 1673 zmarł król Michał Korybut Wiśniowiecki, szlachta na sejmie elekcyjnym, jedynie przy sprzeciwie części posłów litewskich, wybrała 21 maja 1674 na jego następcę Polski Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Sobieskiego, w którego żyłach płynęła krew znamienitych polskich rodów Żółkiewskich, Daniłłowiczów i Sobieskich. Znaczną rolę w elekcji odegrała Marysieńka, żona Sobieskiego. Sobieski uzyskał 3450 głosów elektorskich szlachty/.

W dniu 12 sierpnia br. o godz. 18.30 –  Ośma z Mszy św. w ramach Nowenny, została odprawiona w kościele św. Anny w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 68.
Kościół brał udział w przygotowaniach do wyprawy wiedeńskiej w 1683r. To m.in. tutaj odbywały się nabożeństwa na uproszenie Bożej interwencji i zwycięstwa w szykującej się pod Wiedniem bitwie. Po odniesionym zwycięstwie Król Jan III Sobieski ufundował do kościoła piękne barokowe organy. W związku z 300-leciem Bitwy pod Wiedniem austriaccy katolicy zaczęli zbierać środki na renowację organów. Dzięki tej fundacji kościoła austriackiego powstało dzieło, które jest świadectwem najwyższego kunsztu organmistrzowskiego. Odnowione organy uroczyście poświęcił  w dniu 17 maja 1992r. J.E. Prymas Polski ks. Józef Glemp. W bliskiej odległości od kościoła jest usytuowana figura Najświętszej Maryi Panny, która obok organów została zakupiona przez Króla Jana III Sobieskiego jako wotum wiedeńskie.

Na zakończenie Nowenny została odprawiona Msza św. w dniu 12 września, tj. dniu Bitwy Wiedeńskiej i we wspomnienie Imienia Maryi, które Stolica Apostolska zatwierdziła na prośbę Króla Polski po odniesionym zwycięstwie.

W dniu 12 września br. o godz. 18.30 –  w Dniu Zwycięstwa w Bitwie  - Dziewiąta  z Mszy św. w ramach Nowenny,  została odprawiona w kościele oo. Kapucynów p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie będącym wotum króla Jana III Sobieskiego za Wiktorię Wiedeńską, ul. Miodowa 13.

Kościół został ufundowany przez króla Jana III Sobieskiego jako wotum Bogu Najwyższemu za zwycięstwo pod Wiedniem w 1683r. Tutaj zostało złożone serce Króla Jana. Po 40 latach  przebywania w tym kościele trumna z ciałem została uroczyście deportowana do krypty na Wawelu. W 1983r. z wielkim pietyzmem wspominający 300-letnią rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej Ojciec Święty bł. Jan Paweł II odwiedził ten kościół, podobnie jak kilka innych w Warszawie, jakby wskazując ten sam kierunek, który obrali Król Jan Sobieski i Królowa Maria Sobieska pielgrzymując do różnych kościołów i sanktuariów przed Bitwą Wiedeńską i w ten sposób dając przykład pobożności i wiary w Opatrzność Bożą, która ich nie zawiodła.

saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta santa monica jakarta model kebaya modern model kebaya modern kebaya modern http://caramembuat123.blogspot.com/