Oficjalna strona Komitetu Obchodów 330. Rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej

Duchowe

 „W roku 1983 na szerokie tło naszego tysiąclecia (…) rzuca się jasnym refleksem historyczna data sprzed trzystu lat: Odsiecz Wiednia, Wiktoria Wiedeńska! Jest to rocznica, która łączy nas, wszystkich Polaków, a także naszych sąsiadów z południa oraz z zachodu – bliższych i dalszych. Tak jak przed trzystu laty połączyło nas wspólne zagrożenie, tak samo po trzystu latach – rocznica walki i zwycięstwa”.

Ojciec Święty bł.  Jan Paweł II/fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie, 17 czerwca 1983 r./

 

Wspomnienie Imienia Maryi

Znamienna i cenna data - 12 września każdego roku powinna stanowić jasne wskazanie, tak jak jasne, lecz warte przypomnienia jest jej przesłanie. Dzień ten powinien stanowić asumpt do skupienia i modlitwy. Jest to dzień - Imienia Maryi. Czcimy je w Kościele w sposób szczególny, ponieważ  należy ono do Matki Boga, Królowej nieba i ziemi, Matki miłosierdzia. Dzisiejsze wspomnienie - "imieniny" Matki Bożej - przypominają nam o przywilejach nadanych Maryi przez Boga i wszystkich łaskach, jakie otrzymujemy od Boga za Jej pośrednictwem i wspomożeniem, wzywając Jej Imienia. Jest Ona - zgodnie z wolą Chrystusa, wyrażoną na Krzyżu - Matką całego Kościoła i nieustającą pomocą dla niego. Po Wniebowzięciu została ukoronowana na Królową nieba i ziemi. Polacy czczą Ją także jako Królową Polski. Jako Matka Zbawiciela jest naszą Współodkupicielką i Pośredniczką u boku jedynego Pośrednika, jedyną po Jezusie, naszym Zbawcy ucieczką grzeszników i obroną przed zasadzkami zła. Najdoskonalsze boskie stworzenie, jako jedyna zachowała wiarę wtedy, gdy wszyscy zwątpili. Polacy zawsze mieli tę intuicję – jak wyraził poeta „w którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy”, aby uciekać się do Maryi w różnych momentach dziejowych.

Dzień ten  jest również dniem sławetnej, zwycięskiej bitwy pod Wiedniem, gdzie wojska dowodzone przez króla Polski Jana III Sobieskiego w 1683 roku uratowały tożsamość chrześcijańskiej Europy. Dzięki temu orężnemu zwycięstwu, chrześcijańska cywilizacja mogła dalej kształtować kulturę narodów Europy i rozwijać ich wspólnego ducha.  Venimus, vidimus et Deus vicit - "Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył" - takie słowa napisał polski monarcha do Ojca Świętego po zwycięskiej bitwie. Wiara króla Jana III Sobieskiego w przemożne orędownictwo Maryi, której zawierzył losy bitwy, stała się kanwą święta Jej Imienia, które na osobistą prośbę polskiego króla i jako wotum za zwycięstwo ustanowił i włączył do liturgii Kościoła papież Innocenty IX.

Szczególna ta data łączy się również z nowym ważnym i wartym podkreślenia tytułem Maryi, nadanym Jej przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1983 roku, na trzystulecie bitwy wiedeńskiej – jako Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, z głównymi uroczystościami odpustowymi w Piekarach Śląskich. W duchu posłannictwa Matki Boga do swego ludu, opieka Maryi nad polskim narodem roztaczana od stuleci wyraziła się poprzez pierwszy hymn Polski – Bogurodzicę, Jej 600-letnie królowanie na Jasnej Górze, a przede wszystkim w pełnym zaufania zawierzeniu Jej szczególnemu wstawiennictwu, okazywanym przez wielu naszych rodaków w tej pielgrzymce przez ziemię wczoraj i dziś. Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, i Królowa Rodzin patronuje nam za sprawą bł. Jana Pawła II w nowych wyzwaniach najstarszej Maryjnej modlitwy litanijnej – litanii loretańskiej. Sprawowane przez Maryję tytuły umacniają przekonanie o konieczności zwrócenia się do naszej Matki i Królowej, i powierzenia Jej tak jak przed wiekami sprawy kształtowania polskiej myśli społecznej i stojącego u jej podstaw – solidaryzmu społecznego pomiędzy rodakami w naszej ojczyźnie i na całym świecie.

Ojczyzna - jest - wspólnotą narodową będącą nierozerwalnym związkiem pokoleń minionych, teraźniejszych i przyszłych. Źródłem siły i żywotności wspólnoty narodowej jest wolność i autonomia tworzących ją obywateli oraz  poszanowanie dla jej naturalnego wewnętrznego pluralizmu. Moralne podstawy polskiej wspólnoty narodowej w toku dziejów zostały ukształtowane przez chrześcijaństwo, a w nim głównie przez katolicyzm. Zgodnie z tym duchem zasadami organizacji polskiej wspólnoty winny być solidarność, równość wobec prawa i sprawiedliwość społeczna. Sprawiedliwość społeczna rozumiana jako sposób takiej organizacji wspólnoty narodowej, by nie rozrywały jej pogłębiające się nierówności między wąską grupą najbogatszych a całą resztą społeczeństwa. Wspólnota oznacza bowiem także troskę o przyszłość naszego Państwa i o generacje Polaków, które przyjdą po nas. Dla umocnienia i wzrostu siły wspólnoty narodowej, jako wyzwania na każde, a w szczególny sposób na dzisiejsze, trudne społecznie czasy, potrzebne jest współdziałanie wielu środowisk patriotycznych, chrześcijańskich i katolickich. W duchu tego przekonania i tej wiary, zwrócenie się o wstawiennictwo Maryi i wzywanie Jej Imienia do spraw ważnych dla Ojczyzny jest naszym przywilejem i obowiązkiem.

 

/Anna Figlewicz, Mariusz Ciechomski/

saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta santa monica jakarta model kebaya modern model kebaya modern kebaya modern http://caramembuat123.blogspot.com/