Oficjalna strona Komitetu Obchodów 330. Rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej

Deklaracja Komitetu Honorowego Obchodów 330. Rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej

Pamiętna Bitwa pod Wiedniem, zwana także Wiktorią Wiedeńską wraz z datą tego wydarzenia – 12 września 1683 roku – zagościły na stałe w chlubnej tradycji Polski i Europy.

W obliczu wielu zmagań z wrogami nękającymi Rzeczpospolitą w XVII w., pomimo wyczerpania wojennego, finansowego i politycznego, Polacy wraz ze sprzymierzonymi wojskami Koalicji zjednoczyli się pod dowództwem wybitnego wodza i przenikliwego polityka, króla Polski Jana III Sobieskiego, stając  w  obronie Europy zagrożonej podbojem Imperium Osmańskiego. Wspólnie przelana krew wielu narodów, chrześcijan i muzułmanów, powstrzymała na długie lata wojny religijne na większej części naszego kontynentu.

Państwo tureckie, jako jedno z nielicznych,  pomimo poniesionej klęski, uznało szlachetność walki wojsk dowodzonych przez polskiego monarchę. W tragicznych dla Polski czasach XVIII i XIX w.,  Imperium Osmańskie jako jedyny kraj nie uznało rozbiorów Polski. Na osmańskim dworze, podczas oficjalnych uroczystości, oczekiwać miał pusty fotel dla reprezentanta Rzeczypospolitej, a na pytanie padyszacha, gdzie jest poseł Lechistanu, władca otrzymywał odpowiedź: „ambasador nie był w możności przybyć".

Stawienie się z odsieczą pod Wiedniem i skuteczne odparcie potężnej armii Kara Mustafy rozsławiło imię Jana III Sobieskiego jako obrońcy chrześcijaństwa, i to daleko poza granicami Europy. Król Polski, zwany odtąd przez pokonanych Turków „Lwem Lechistanu", a przez chrześcijan „Obrońcą Wiary", mimo odniesionego wielkiego zwycięstwa, nie przypisał go sobie, ale Bogu – zawierając je w pierwszych słowach listu skierowanego do Papieża Innocentego XI: "Venimus, vidimus et Deus vicit". Zwycięstwo to miało bowiem również wymiar duchowy. Było rodzajem pospolitego ruszenia modlących się chrześcijan, na czele z Królową Polski Marią Kazimierą oraz kapłanami, których wpływ na decydujących o bitwie monarchów, Cesarza Austrii i Króla Polski, był znamienny, kapucynem bł. Markiem z Aviano i pierwszym marianinem bł. Stanisławem Papczyńskim.  „Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały", tak  po  odniesionej  wiktorii  zaczął  król  Jan  III  Sobieski list do żony.

W odpowiedzi na prośbę polskiego monarchy, Stolica Apostolska przystała, aby dzień wygranej bitwy upamiętniał wstawiennictwo Matki Bożej Zwycięskiej jako Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi.

Wiktoria Wiedeńska utrwaliła w świadomości powszechnej obraz Najjaśniejszej Rzeczypospolitej jako przedmurza chrześcijaństwa. Polska nawiązała tym samym do swej historii z czasów Henryka II Pobożnego (który zatrzymał dalszą inwazję Imperium Mongolskiego w XIII w., zakończoną bitwą pod Legnicą), czy Władysława III Warneńczyka (który w XV w. w bitwie pod Warną na jakiś czas powstrzymał Imperium Osmańskie przed marszem w głąb Europy). W przyszłości zaś, to wiekopomne zwycięstwo spod Wiednia stało się zaczynem innych ważnych wydarzeń. W XX w. Rzeczypospolita stanęła do walki „za wolność naszą i waszą", przeciw dwóm totalitarnym reżimom, bolszewickiemu w 1920r. i nazistowskiemu w 1939r., stając się ponownie tarczą chroniącą wartości, na których opiera się kultura chrześcijańskiej Europy.

Bitwa Wiedeńska zaliczana została do „najważniejszych bitew w historii, które uratowały Europę".

Zwycięstwo pod Wiedniem w sposób szczególny obchodzono na 100-lecie i 200-lecie bitwy, a w wolnej Polsce w 250 rocznicę, do czego szczególną wagę przykładał Marszałek Józef Piłsudski. Pielgrzymujący do Ojczyzny w 1983 roku bł. Jan Paweł odwiedzał liczne kościoły i z wyjątkowym namaszczeniem przypominał o obchodach 300 rocznicy tej chwalebnej historii.

Dzisiaj, w 330 lat od Wiedeńskiej Wiktorii, pragniemy przypomnieć mieszkańcom Europy, że była ona wydarzeniem ważnym dla całego kontynentu i dla wielu narodów. Zwycięstwo to zostało odniesione dzięki poświęceniu partykularnych interesów dla  większego i wspólnego dobra. A pamiętając słowa bł. Jana Pawła II: „Jedność Europy będzie mocniejsza, jeśli zostanie oparta na wspólnych korzeniach chrześcijańskich", deklarujemy nasze poparcie dla wszelkich działań i wydarzeń kulturalnych, mających na celu rzetelne upamiętnienie Bitwy pod Wiedniem,  jak również utrwalanie chrześcijańskiej tożsamości Europy w duchu poszanowania i tolerancji dla drugiego człowieka.

Komitet Organizacyjny udzieli zgody na posługiwanie się logo Komitetu Honorowego, Wszystkim, którzy zachowując ducha tego wydarzenia, zechcą współuczestniczyć w organizowaniu obchodów.

saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta santa monica jakarta model kebaya modern model kebaya modern kebaya modern http://caramembuat123.blogspot.com/