Oficjalna strona Komitetu Obchodów 330. Rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej

Wiktoria Wiedeńska

Wiktoria Wiedeńska utrwaliła w świadomości powszechnej obraz Najjaśniejszej Rzeczypospolitej jako przedmurza chrześcijaństwa.

Bitwa Wiedeńska zaliczana została do „najważniejszych bitew w historii, które uratowały Europę”.

Dzisiaj, w 330 lat od Wiedeńskiej Wiktorii, pragniemy przypomnieć mieszkańcom Europy, że była ona wydarzeniem ważnym dla całego kontynentu i dla wielu narodów.

Zwycięstwo to zostało odniesione dzięki poświęceniu partykularnych interesów dla większego i wspólnego dobra. A pamiętając słowa bł. Jana Pawła II: „Jedność Europy będzie mocniejsza, jeśli zostanie oparta na wspólnych korzeniach chrześcijańskich”, deklarujemy nasze poparcie dla wszelkich działań i wydarzeń kulturalnych, mających na celu rzetelne upamiętnienie Bitwy pod Wiedniem, jak również utrwalanie chrześcijańskiej tożsamości Europy w duchu poszanowania i tolerancji dla drugiego człowieka.

Komitet Organizacyjny udzieli zgody na posługiwanie się logo Komitetu Honorowego, Wszystkim, którzy zachowując ducha tego wydarzenia, zechcą współuczestniczyć w organizowaniu obchodów.

z Deklaracji ideowej

1
2
3
6
4
7
8
5
 • ALLELUJA! JEZUS ŻYJE!

  „Przykazanie Nowe daję Wam,
  abyście się wzajemnie miłowali”.
  Z życzeniami wszelkiego dobra,
  pełni Łask Zmartwychwstałego
  Pana Jezusa Chrystusa
  i wylania Jego Ducha Świętego
  Wszystkim Naszym Przyjaciołom
  z serca życzymy


  Komitet Obchodów Rocznic Wiktorii Wiedeńskiej

   

  TEJ NAJSZLACHETNIEJSZEJ MIŁOŚCI
  DOMAGA SIĘ NASZA OJCZYZNA – POLSKA.
  ABYŚMY NA NOWO PODJĘLI TO WYZWANIE
  w bieżącym Roku 100-lecia Niepodległości
  MAMY NADZIEJĘ SPOTKAĆ SIĘ wspólnie
  w 335. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej
  na Uroczystej MSZY ŚW. z modlitwą za Naszą Umiłowaną Ojczyznę
  /po niej na wieczorku poetyckim/
  w Katedrze Polowej WP, w dniu 12 września 2018 r. o godz. 18.00.
  Będziemy się modlić za wstawiennictwem Naszej Matki
  i zawsze Zwycięskiej Królowej Polski

   

 

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen

x

saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta santa monica jakarta model kebaya modern model kebaya modern kebaya modern http://caramembuat123.blogspot.com/