Oficjalna strona Komitetu Obchodów 330. Rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej

Materialne

Figura Matki Boskiej Pasawskiej (Maria Hilf!)

figurka Matki Boskiej Pasawskiejtablica figurki Matki BoskiejFigura Matki Boskiej Pasawskiej (Maria Hilf!), ufundowana przez królewskiego architekta Józefa Bellotiego, pierwotnie w intencji ocalenia z zarazy.

Jej ukończenie zbiegło się z triumfem wiedeńskim, co skłoniło fundatora do  upamiętnienia zwycięstwa tym monumentem. Opatrznościowo, w Pasawie, opuszczając Wiedeń, schronił się przed Turkami cesarz Leopold I Habsburg, stamtąd słał błagania do Króla Jana III o przyjście z odsieczą.

Rzeźba mieści się w Warszawie niedaleko kaplicy Res Sacra Miser oraz kościoła akademickiego św. Anny, na Krakowskim Przedmieściu.  Jest wzorowa na słynnym obrazie cudownej Matki Bożej namalowanym przez Lukasa Cranacha Starszego.

Napis na pomniku po łacinie głosi: Dnia 12 września Roku Pańskiego 1683 Król Niepokonany z Łaski Boga Jan III Sobieski, za Jego Świątobliwości Innocentego XI (…) odpowiadając na prośbę Majestatycznego Cesarza Leopolda I, Turków oblegających Wiedeń starł w Chwale.

NA BŁEDNYCH DROGACH
PO ZIEMSKIM PRZESTWORZE
BOGARODZICO!  MIEJ NAS W SWEJ OBRONIE
WSKAZ TOR NIEMYLNY – BŁAGAAMY W POKORZE
POKOJU W ZYCIU ZBAWIENIA PO ZGODNIE!

/modlitwa przy figurce Matki Bożej, stojącej przed drugą w Warszawie świątynią św. Anny,  w królewskim Wilanowie/

saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta saint monica jakarta santa monica jakarta model kebaya modern model kebaya modern kebaya modern http://caramembuat123.blogspot.com/